Home » Sự khác biệt giữa Truy vấn Tìm kiếm và Từ khoá là gì?
truy vấn tìm kiếm

Sự khác biệt giữa Truy vấn Tìm kiếm và Từ khoá là gì?

by Meta

Các nhà tiếp thị sử dụng cụm từ tìm kiếm truy vấn và từ khóa thay thế cho nhau mà không có ý định xấu, nhưng hai thuật ngữ này khác nhau như thế nào cần phải được làm rõ.

Bởi vì không biết sự khác biệt giữa truy vấn và từ khóa có thể dẫn đến các chiến lược tiếp thị tìm kiếm hoạt động kém hiệu quả.

>> Tham khảo: Đối sánh rộng hay đối sánh cụm từ phủ định?

Bài viết này sẽ xem xét các khía cạnh chính của cả truy vấn tìm kiếm và từ khóa, bắt đầu với định nghĩa.

1. Truy vấn tìm kiếm là gì?

Truy vấn tìm kiếm là những gì mọi người tìm kiếm.

Khi bạn hỏi Siri điều gì đó (truy vấn) hoặc nhập nội dung (truy vấn) vào Google và nhấn “tìm kiếm” – được gọi là truy vấn tìm kiếm.

Cụm từ truy vấn tìm kiếm chỉ đề cập đến văn bản theo nghĩa đen được sử dụng để bắt đầu tìm kiếm.

Thông tin mà người dùng đang tìm kiếm để truy xuất được gọi là mục đích tìm kiếm.

Bạn có thể đọc về các loại mục đích tìm kiếm khác nhau trong bài báo của Tạp chí Công cụ Tìm kiếm, Cách Mọi người Tìm kiếm: Hiểu Mục đích Người dùng.

>> Tham khảo: Cách tạo kế hoạch nội dung Instagram.

2. Từ khóa là gì?

Mặt khác, từ khóa là nền tảng của các chiến dịch tìm kiếm.

Chúng là những từ hoặc cụm từ bạn xây dựng chiến dịch tìm kiếm có trả tiền hoặc chiến dịch tiếp thị không phải trả tiền.

Từ khóa là thuật ngữ hoặc cụm từ chính xác mà bạn muốn trang web của mình hiển thị trên Google.

3. Sự khác biệt

Sự khác biệt giữa từ khóa và truy vấn tìm kiếm liên quan đến việc bạn đang nói về hành động của người dùng hay hành động của nhà tiếp thị.

Người dùng không biết về từ khóa và không quan tâm đến từ khóa. Họ chỉ muốn có câu trả lời cho truy vấn của họ.

Người tiếp thị? Chà, bạn và tôi quan tâm rất nhiều đến các truy vấn tìm kiếm.

Hiểu được đối tượng của chúng tôi đang nhập nội dung gì vào Google và điều đó liên quan như thế nào đến nội dung và quảng cáo là điều cần thiết để tạo các chiến dịch tiếp thị mang lại hiệu quả.

Đây là lúc việc hiểu ý định của người dùng có tác dụng.

Người dùng tìm kiếm cùng một nội dung theo nhiều cách khác nhau.

Thứ tự chính xác của các từ có thể khác nhau hoặc người dùng có thể thêm công cụ sửa đổi vào truy vấn của họ, nhưng về tổng thể, Google sẽ hiểu rằng ý nghĩa dự định của từ khóa là giống nhau.

Dưới đây là sơ đồ giúp hiển thị sự khác biệt giữa từ khóa và truy vấn tìm kiếm.

Ví dụ này cho thấy có bao nhiêu truy vấn tìm kiếm khác nhau có thể dẫn người dùng đến cùng một từ khóa gốc.

Bây giờ, bạn có thể tiếp tục sử dụng các truy vấn tìm kiếm và từ khóa thay thế cho nhau. Nhưng hãy lưu ý rằng sự khác biệt giữa truy vấn tìm kiếm và từ khóa có khả năng thay đổi cách bạn nghĩ về chiến lược tiếp thị.

>> Tham khảo: Mọi thứ bạn cần biết về TikTok mua sắm.

4. Cách sử dụng các truy vấn tìm kiếm để nâng cấp trò chơi từ khóa của bạn

Xếp hạng trên đầu Google cho từ khóa phù hợp có thể mang lại khoản tiền lớn cho doanh nghiệp của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu có một cách tận dụng các truy vấn tìm kiếm thực tế của đối tượng để cung cấp thông tin cho nghiên cứu từ khóa của bạn?

Tôi sẽ chỉ cho bạn quy trình ba bước sử dụng các truy vấn tìm kiếm của khán giả để nâng cấp trò chơi từ khóa của bạn.

Với các công cụ miễn phí, bạn đã có quyền truy cập vào Google Analytics, Google Search Console và Google Tìm kiếm.

4.1. Khám phá các trang có giá trị cao

Bước đầu tiên là khám phá những trang nào hỗ trợ tốt nhất cho các mục tiêu kinh doanh.

Mở tài khoản Google Analytics của bạn. Ví dụ này sẽ sử dụng GA4.

Điều hướng đến Báo cáo> Vòng đời> Chuyển đổi> Thu thập lưu lượng truy cập.

Chúng tôi sẽ cần thực hiện một vài chỉnh sửa đối với cài đặt mặc định. Ở đầu trang, hãy nhấp vào “Thêm so sánh”.

Ở đây, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để thay đổi thứ nguyên từ tất cả người dùng thành chỉ người dùng từ tìm kiếm không phải trả tiền.

Nhấp vào Bao gồm> Nguồn / phương tiện người dùng đầu tiên, sau đó chọn giá trị thứ nguyên “google / không phải trả tiền”.

Bạn có thể xóa thứ nguyên “tất cả người dùng” bằng cách nhấp vào x để làm cho bảng dễ đọc hơn.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ cần thêm thứ nguyên phụ để xem các trang đích. Trong bảng, hãy nhấp vào dấu cộng màu xanh lam +> Trang / màn hình> Trang đích.

Chúng ta có thể xem chi tiết các trang hỗ trợ đối tượng kinh doanh của chúng ta trong bảng này. Cuộn sang bên phải và nhấp vào tiêu đề hàng “Chuyển đổi”.

Làm như vậy sẽ sắp xếp các trang đích không phải trả tiền theo thứ tự tăng dần dựa trên số lượng chuyển đổi được phân bổ cho trang đó.

Tùy thuộc vào lưu lượng truy cập trang web và mục tiêu kinh doanh của bạn, bạn có thể muốn tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu cụ thể.

Ví dụ: tôi muốn tăng chuyển đổi chatbot.

Đây là một trang web đặc biệt có ít lưu lượng truy cập hơn, vì vậy tôi sẽ mở rộng phạm vi ngày đến 90 ngày qua để có được tập dữ liệu mẫu tốt.

Tôi sẽ chỉ đặt chuyển đổi thành “chatbot” và điều này sẽ tự động sắp xếp các trang đích không phải trả tiền của tôi theo thứ tự tăng dần.

Điều này cho tôi biết trang web nào hiệu quả nhất trong việc đáp ứng mục tiêu kinh doanh của tôi về chuyển đổi chatbot.

Tôi có thể thấy mô hình xung quanh quảng cáo tiền điện tử và thông tin chi tiết về đối tượng, vì vậy tôi sẽ ghi nhanh các trang đích này.

Bạn có thể tải xuống tệp ở góc trên bên phải nếu bạn có một danh sách lớn.

Dù bằng cách nào, miễn là bạn có quyền truy cập vào các URL chính xác, chúng tôi sẽ sử dụng chúng trong bước hai.

4.2. Khai thác cho các truy vấn tìm kiếm giá trị cao

Hình thức nghiên cứu từ khóa hiệu quả nhất là khám phá những truy vấn mà người dùng, những người tương tác với trang web của bạn theo cách có ý nghĩa, đang tìm kiếm.

Cách để làm điều này là nghiên cứu các truy vấn thay vì từ khóa.

Bạn đã sẵn sàng xắn tay áo và khai thác các truy vấn tìm kiếm có giá trị cao của mình chưa?

Đi nào!

Mở Google Search Console. Chọn thuộc tính của bạn từ menu thả xuống ở trên cùng bên trái, sau đó nhấp vào “Hiệu suất”.

Cài đặt mặc định sẽ tự động đặt loại tìm kiếm là web và phạm vi ngày mặc định trong ba tháng qua.

Tùy thuộc vào số lượng và tính thời vụ của trang web của bạn, điều này có thể ổn. Điều chỉnh khi cần thiết.

Nhấp vào dấu cộng “Mới” và chọn “Trang…” trong không gian dành cho URL chứa, hãy nhập một trong các URL trang có giá trị cao và nhấp vào ÁP DỤNG.

Trên bảng, hãy nhấp vào “Quốc gia” để chọn Quốc gia mà bạn đang phân tích. Sau đó, nhấp trở lại QUERIES.

Chế độ xem này sẽ hiển thị cho bạn các truy vấn tìm kiếm hàng đầu mà khán giả của bạn đã tìm kiếm trong ba tháng qua để khám phá trang có giá trị cao của bạn.

Bảng được sắp xếp tự động theo “Số lần nhấp”, nghĩa là người dùng đã tìm thấy trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm và nhấp vào đó.

Một số trong số này sẽ tương tự và những người khác có thể hiển thị các ý định tìm kiếm khác nhau. Ghi lại hai đến năm truy vấn tìm kiếm hàng đầu có sự quan tâm (nhấp chuột) và mức độ liên quan lớn nhất đến doanh nghiệp của bạn.

Tại thời điểm này, chúng tôi có một danh sách các truy vấn tìm kiếm mà người dùng đã nhấp vào và sau đó tương tác với trang web của chúng tôi theo cách có giá trị cao đối với công việc kinh doanh.

>> Tham khảo: Tại sao E-A-T lại quan trọng với Google?

4.3. Mở rộng chân trời với Google Autocomplete

Tiếp tục ví dụ về quảng cáo tiền điện tử của chúng tôi, truy vấn tìm kiếm hàng đầu của tôi là quảng cáo tiền điện tử.

Bây giờ, đã đến lúc mở rộng tầm nhìn của chúng tôi bằng cách tìm hiểu những biến thể hoặc cụm từ liên quan mà người dùng cũng có thể đang tìm kiếm.

Để phương pháp này hoạt động, chúng ta cần điều chỉnh một vài cài đặt.

Đăng xuất khỏi Google hoặc mở cửa sổ riêng tư để đảm bảo lịch sử tìm kiếm của bạn không ảnh hưởng đến kết quả.

Chúng tôi muốn xem các dự đoán cho vị trí mà đối tượng mục tiêu của chúng tôi sinh sống. Vì vậy, nếu cơ sở người dùng ở một nơi khác với bạn, bạn sẽ cần sử dụng VPN. Đó là nó.

Bây giờ, hãy mở tìm kiếm của Google và nhập một trong những từ khóa được phát hiện ở bước hai – nhưng đừng nhấn enter.

Khi bạn nhập, Google cố gắng dự đoán những gì bạn đang tìm kiếm dựa trên mức độ phổ biến của các tìm kiếm đơn giản của người dùng.
Đây được gọi là Google Autocomplete.

Google Autocomplete cung cấp một lợi thế lớn vì nó phát hiện một cách hiệu quả các từ khóa đuôi dài (hoặc cụm từ khóa) thường được tìm kiếm nhiều nhất trên web.

Từ khóa đuôi dài thường dài ít nhất ba từ và truyền đạt nhu cầu rõ ràng của khách hàng.

Hãy xem qua một ví dụ chính xác về cách sử dụng Tự động hoàn thành cho một trong những từ khóa có giá trị cao của chúng tôi được khám phá ở bước hai.

Nhập một trong các ví dụ về các từ khóa có giá trị cao được phát hiện ở bước hai và ghi nhanh mọi truy vấn có liên quan đến đối tượng hoặc doanh nghiệp của bạn.

Hãy thử xem qua bảng chữ cái ở cuối từ khóa có giá trị cao của bạn.

Ví dụ: thêm “a” vào cuối để xem điều đó thay đổi các dự đoán như thế nào, sau đó thêm “b”, v.v.

Truy cập các trang kết quả của công cụ tìm kiếm khác nhau, đặc biệt chú ý đến số lượng quảng cáo và kết quả nhiều định dạng nào được hiển thị.

Nhấp qua các trang web khác nhau trong kết quả tìm kiếm; điều này sẽ giúp bạn tìm các từ khóa đuôi dài có giá trị cao và cung cấp gợi ý cho mục đích của người dùng.

5. Kết luận

Hiểu được sự khác biệt giữa truy vấn tìm kiếm và từ khóa là chìa khóa để tạo ra các chiến lược tìm kiếm hiệu quả.

Truy vấn tìm kiếm đề cập đến văn bản mà đối tượng của bạn đang tìm kiếm, trong khi từ khóa là những thuật ngữ bạn đang đầu tư vào.

Khi bạn hiểu mối quan hệ giữa hai thuật ngữ này, bạn có thể nghĩ đến việc nghiên cứu từ khóa theo một cách mới.

Và khai thác tiềm năng ngồi ngay dưới mũi của bạn.

Sử dụng các truy vấn tìm kiếm của khách hàng tốt nhất của bạn để khám phá những từ khóa nào nên đầu tư vào – đó là tiếp thị thông minh.

Related Posts

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00