Home » Google hoàn thành cập nhật Search Console
Google Search Console đã hoàn thành cập nhật.

Google hoàn thành cập nhật Search Console

by Meta

Google hoàn tất việc di chuyển tất cả các sản phẩm của Search Console sang một hệ thống được cập nhật giúp đơn giản hóa cách phân loại các trang, mục và vấn đề.

Hai tháng trước, Google đã bắt đầu nỗ lực này để giúp người dùng Search Console tập trung hơn vào các vấn đề quan trọng.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Google Search Console không còn nhóm các URL hoặc mục ở cấp cao nhất theo ba danh mục trạng thái trở lên.

>> Tham khảo: Công cụ phân tích hình ảnh AI miễn phí của Google.

Trước đây, Search Console báo cáo các URL đã phân loại có nhãn Hợp lệ, Cảnh báo và Lỗi.

Bạn sẽ thấy các mục trong cập nhật Google Search Console được báo cáo được nhóm thành hai trạng thái rộng để cho biết chúng hợp lệ hay không hợp lệ.

Không hợp lệ có nghĩa là có một vấn đề nghiêm trọng theo báo cáo cụ thể trong trang hoặc mục và hợp lệ có nghĩa là mục không có vấn đề nghiêm trọng (nhưng vẫn có thể chứa cảnh báo).

Hàm ý cho các số nhận dạng hợp lệ và không hợp lệ mới khác nhau tùy theo loại báo cáo. Google phân tích ý nghĩa của điều này đối với từng báo cáo bị ảnh hưởng.

>> Tham khảo: Tránh nội dung trùng lặp trong các bài đăng trên hồ sơ doanh nghiệp Google.

Search Console vẫn phân loại các vấn đề riêng lẻ thành lỗi, cảnh báo hoặc tốt. Điều thay đổi là những phân loại này hiện được ngụ ý thông qua màu sắc và biểu tượng thay vì nhãn văn bản.

Đây là những thay đổi được triển khai cho các báo cáo Search Console riêng lẻ:

 • Mức độ phù hợp (Lập chỉ mục trang): Các trang Hợp lệ và Hợp lệ có cảnh báo được nhóm thành trạng thái Đã lập chỉ mục. Các
 • Các vấn đề về Lỗi và Bị loại trừ đã được nhóm thành trạng thái Không được lập chỉ mục.
 • Core Web Vitals: Báo cáo hiện nhóm các trang thành hai bảng: một bảng cho các trang Kém / Cần cải thiện và một bảng cho các trang Tốt.
 • Khả năng sử dụng trên thiết bị di động: Các danh mục hiện không thể sử dụng được và có thể sử dụng được.
 • Báo cáo AMP: Bảng đầu tiên hiển thị các trang AMP bị ảnh hưởng bởi các vấn đề nghiêm trọng, trong khi bảng thứ hai hiển thị các vấn đề không nghiêm trọng.

>> Tham khảo: 20 khóa học phổ biến nhất của LinkedIn.

 • Báo cáo kết quả nhiều định dạng: Bảng đầu tiên hiển thị các kết quả nhiều định dạng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề quan trọng, trong khi bảng thứ hai hiển thị các vấn đề không quan trọng.
 • Kiểm tra URL: Phán quyết cấp cao nhất cho một URL sẽ là một trong ba loại sau:
  • URL có trên Google
  • URL có trên Google nhưng có vấn đề
  • URL không có trên Google

Nói rõ hơn, Google Search Console không thêm hoặc xóa dữ liệu khỏi báo cáo. Thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến cách các vấn đề được phân loại.

>> Tham khảo: Cách thực hiện kỹ thuật SEO cho các trang web thương mại điện tử.

Bạn có quyền truy cập vào tất cả thông tin có sẵn trước khi bản cập nhật này được triển khai.

Để biết thêm chi tiết về các thay đổi đối với các báo cáo Search Console ở trên, hãy xem trang trợ giúp mới của Google.

Related Posts

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00