Home » Hướng dẫn SEO về API ChatGPT
Hướng dẫn sử dụng API ChatGPT trong SEO

Hướng dẫn SEO về API ChatGPT

by Meta

API ChatGPT có thể giúp giải quyết một số thiếu sót của giao diện web. Dưới đây là cách tối đa hóa API cho các trường hợp sử dụng SEO cụ thể.

ChatGPT đã công bố triển khai API (GPT 3.5 Turbo) vào ngày 1 tháng 3.

Tôi đánh giá cao tiện ích của ChatGPT cho một số chức năng khác nhau liên quan đến SEO như nghiên cứu từ khóa, SEO địa phương, nội dung và xây dựng liên kết. Đã dành nhiều thời gian sử dụng ChatGPT, tôi cũng đau đớn nhận ra những hạn chế của nó.

>> Tham khảo: TikTok tham gia thị trường quảng cáo tìm kiếm, thách thức Google và Microsoft.

Mặc dù API sẽ không phải là thuốc chữa bách bệnh (và giao diện web thực sự tốt hơn nhiều đối với một số tác vụ), nhưng nó có thể giúp giải quyết một số thiếu sót của giao diện web.

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách tối đa hóa API của ChatGPT với các trường hợp sử dụng SEO cụ thể.

1. Cách sử dụng API ChatGPT

Để tận dụng API ChatGPT, bạn cần có khả năng truy cập API ngay từ đầu. OpenAI, công ty mẹ của ChatGPT, có nhiều tài liệu hướng dẫn sử dụng API.

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm về cách xây dựng một công cụ hoặc tương tác trực tiếp với API thì cũng có một hướng dẫn hữu ích tại đây.

Bạn cũng có thể sử dụng AppsScript để truy vấn API ChatGPT trong Google Trang tính, chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước tại đây.

Bất kể cách tiếp cận của bạn là gì, bạn sẽ cần bắt đầu bằng cách lấy khóa API.

1.1. Nhận khóa API ChatGPT của bạn

Sau khi có tài khoản OpenAI, bạn có thể tạo khóa API của mình bằng cách nhấp vào liên kết này khi đăng nhập hoặc nhấp vào Xem khóa API trong danh sách thả xuống hồ sơ.

>> Tham khảo: Top 5 công cụ tiếp thị nội dung.

1.2. Kết nối API ChatGPT với Google Trang tính

Có một cách đơn giản để kết nối ChatGPT với Google Trang tính (h/t Keith Mint).

Đầu tiên, tạo một Google Sheet mới, sau đó nhấp vào Tiện ích mở rộng và chọn Tập lệnh ứng dụng.

Sau đó, bạn dán mã sau (với khóa API của bạn thay cho KHÓA API CỦA BẠN):

const SECRET_KEY = "YOUR API KEY";
const MAX_TOKENS = 800;
const TEMPERATURE = 0.9;

function AI_ChatGPT(prompt, temperature = 0.4, model = "gpt-3.5-turbo") {
 const url = "https://api.openai.com/v1/chat/completions";
 const payload = {
  model: model,
  messages: [
   { role: "system", content: "You are a helpful assistant." },
   { role: "user", content: prompt },
  ],
  temperature: TEMPERATURE,
  max_tokens: MAX_TOKENS,
 };
 const options = {
  contentType: "application/json",
  headers: { Authorization: "Bearer " + SECRET_KEY },
  payload: JSON.stringify(payload),
 };
 const res = JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(url, options).getContentText());
 return res.choices[0].message.content.trim();
}

Nhấp vào lưu trong Apps Script.

Sau đó, bạn có thể sử dụng định dạng hàm sau để áp dụng lời nhắc cho một ô: =AI_ChatGPT(“YOUR PROMPT HERE”).

Như Mint đã chỉ ra trong bài viết của mình, bạn cũng có thể tham chiếu một ô nếu bạn muốn có nhiều ô, sử dụng lời nhắc quay lại một ô.

Trong ví dụ trên, tôi đã sử dụng các gợi ý đơn giản như trong hình, sau đó tạo đoạn thứ hai cho chủ đề này. (Chúng tôi sẽ sớm giới thiệu các ứng dụng cụ thể hơn cho API.)

>> Tham khảo: Mẹo đơn giản từ LinkedIn dành cho người sáng tạo.

2. Định giá API ChatGPT

Trước khi bạn bắt đầu tận dụng API ChatGPT cho các nhiệm vụ SEO, điều cần thiết là phải hiểu giá cả.

Giá cho API gpt-3.5-turbo (API ChatGPT) là 0,002 USD trên 1.000 mã thông báo, rẻ hơn gấp 10 lần so với API GPT-3.5 hiện có.

Để hiểu rõ hơn về việc định giá thực sự trông như thế nào, bạn cần hiểu cách thức hoạt động của các mã thông báo.

OpenAI có bảng phân tích tốt và công cụ mã thông báo miễn phí hữu ích để giúp bạn xác định số lượng mã thông báo cho một văn bản cụ thể và cách văn bản được chia nhỏ (trong trường hợp bạn cần giảm số lượng mã thông báo cho lời nhắc hoặc phản hồi).

Một vài điều quan trọng cần ghi nhớ:

 • Theo mặc định, API có thể trả lại tối đa 4.096 mã thông báo.
 • Mã thông báo đại diện cho số lượng văn bản lời nhắc và phản hồi của bạn. Đây là một yếu tố quan trọng, vì lời nhắc dài hơn có thể rút ngắn đầu ra phản hồi của bạn.
 • Văn bản được dịch thành mã thông báo và được chia nhỏ thành khoảng 4 ký tự bằng tiếng Anh.

OpenAI cũng cung cấp bảng phân tích hữu ích này về cách tính toán mã thông báo từ văn bản:

 • 1 mã thông báo ~= 4 ký tự bằng tiếng Anh
 • 1 mã thông báo ~= ¾ từ
 • 100 mã thông báo ~= 75 từ

Hoặc

 • 1-2 câu ~= 30 token
 • 1 đoạn văn ~= 100 mã thông báo
 • 1.500 từ ~= 2048 mã thông báo

Để biết thêm ngữ cảnh về cách các mã thông báo xếp chồng lên nhau, hãy xem xét điều này:

 • Câu nói của Wayne Gretzky, “Bạn bỏ lỡ 100% số lần bạn không chụp,” chứa 11 mã thông báo.
 • Điều lệ của OpenAI chứa 476 mã thông báo.
 • Bản ghi của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ chứa 1.695 mã thông báo.

Vì vậy, nếu bạn sử dụng một lời nhắc ngắn để tạo ra một bài viết 1.500 từ, nó sẽ ít hơn nửa xu.

>> Tham khảo: SEO hình ảnh nâng cao: Cẩm nang bí mật.

3. Các trường hợp sử dụng API cụ thể cho SEO

API có thể trợ giúp với nhiều tác vụ liên quan đến SEO giống như giao diện web ChatGPT, nhưng cả hai có một số khác biệt đáng kể, làm cho một số tác vụ tốt hơn cho cái này so với cái kia.

Hiểu điều đó sẽ giúp bạn xác định nên sử dụng cái nào cho các nhiệm vụ SEO.

3.1. API ChatGPT so với giao diện web

Sự khác biệt lớn nhất bao gồm những điều sau đây:

3.1.1. Quy mô và nhiệm vụ hàng loạt

Nếu muốn tích hợp ChatGPT với một ứng dụng hoặc bảng tính hiện có, bạn sẽ cần sử dụng API.

Ngoài ra, API sẽ là bạn của bạn nếu bạn muốn thực hiện một chức năng cụ thể được áp dụng trên nhiều phiên bản (ví dụ: tạo mô tả meta cho một số từ khóa).

3.1.2. Tinh chỉnh và mối quan hệ giữa các lời nhắc

Hiện tại, API của ChatGPT không hỗ trợ tinh chỉnh. Nếu bạn tạo nhiều lời nhắc thông qua API, chúng sẽ không có mối quan hệ nào.

Bạn có thể tạo một thông báo hệ thống để áp dụng cho nhiều lời nhắc và phản hồi, nhưng OpenAI đã nói rằng những thông báo này hiện thường bị API gpt-3.5-turbo bỏ qua.

Điều này có nghĩa là nếu bạn có một nhiệm vụ yêu cầu một số lời nhắc và để ChatGPT giữ ngữ cảnh của toàn bộ cuộc hội thoại, thì bạn sẽ muốn sử dụng giao diện web.

3.1.3. Giới hạn ký tự

API có giới hạn mã thông báo là 4.096, tương đương với khoảng 16.384 ký tự cho mỗi tương tác đối với mỗi lời nhắc và phản hồi.

Giới hạn ký tự cho giao diện web có thể khác nhau, nhưng nói chung, lời nhắc và phản hồi được giới hạn trong khoảng 2.048 ký tự hoặc 4.096.

Vì vậy, đối với các tác vụ yêu cầu nhiều lời nhắc mở rộng hơn hoặc nhiều phản hồi quan trọng hơn, API sẽ là một lựa chọn tốt hơn.

Ngoài ra còn có nhiều tùy chọn hơn để cấu trúc lời nhắc và tác vụ theo cách cung cấp cho bạn đầu ra kết hợp dài hơn nếu bạn đang sử dụng mã thay vì thứ gì đó như tích hợp Google Trang tính.

>> Tham khảo: Hệ thống mua sắm trực tuyến an toàn của Google.

3.1.4. Định giá

Một lần nữa, API được định giá theo mức độ sử dụng (và cung cấp bản dùng thử miễn phí với mã thông báo trị giá 18 đô la) và giao diện web hiện cung cấp phiên bản miễn phí và 20 đô la/tháng. Phiên bản trả tiền.

3.2. Ví dụ về lời nhắc API ChatGPT

Hãy xem xét các trường hợp sử dụng cụ thể mà bạn muốn xem xét API qua giao diện web.

3.2.1. Thẻ tiêu đề và mô tả meta

Một trường hợp sử dụng rõ ràng trong đó API có ý nghĩa là ChatGPT tạo thẻ tiêu đề hoặc mô tả meta trên quy mô lớn.

Bạn có thể sử dụng các lời nhắc tương tự như những lời nhắc hoạt động trong giao diện web tại đây, nhưng nếu bạn cấu trúc chúng đúng cách và bố trí đúng bảng tính của mình, bạn có thể thực hiện lời nhắc đầu tiên và sau đó nhanh chóng áp dụng lời nhắc đó cho một số URL hoặc từ khóa.

Lưu ý rằng gói miễn phí đặc biệt bị giới hạn tốc độ, vì vậy bạn có thể gặp lỗi khi các ô hết thời gian chờ, trong trường hợp đó bạn cần xóa và dán lại.

Và như mọi khi, hãy ghi nhớ rằng:

 • ChatGPT không thể thu thập thông tin trên web, do đó ChatGPT sẽ sử dụng kiến ​​thức trước đó về URL từ giai đoạn đào tạo hoặc giả định về URL dựa trên các thuật ngữ trong URL để tạo đề xuất
 • Đầu ra của ChatGPT thường có thể sai hoặc gây nhầm lẫn và cần được chỉnh sửa.

Bạn có thể sử dụng cùng định dạng này cho các thẻ tiêu đề. (Tôi sẽ sớm có một bài viết tập trung cụ thể vào việc sử dụng ChatGPT để tạo và cập nhật các thẻ tiêu đề).

3.2.2. Nội dung dài hơn và phác thảo bài đăng

Bạn có thể sử dụng giao diện web trong ChatGPT để tạo các đoạn nội dung và phác thảo khá dễ dàng.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo một bài báo dài hơn hoặc nếu bạn định tạo một loạt dàn ý về các chủ đề khác nhau, thì đó có thể là một trải nghiệm khó hiểu.

API mượt mà hơn cho các tác vụ này.

Đầu tiên, bạn có thể chia nhỏ bài viết mà bạn đã viết thành nhiều phần. Sau đó sắp xếp các phần và kéo lời nhắc của bạn xuống.

Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu ChatGPT tạo một số phác thảo mà sau đó bạn nhờ người viết (hoặc những người viết) điền vào.

Sau đó, bạn có thể yêu cầu API viết nội dung từng phần một.

Một lần nữa, ở đây bạn có thể thực hiện các lời nhắc này, tải từng lời nhắc trên toàn bộ dàn bài (thay đổi từng lời nhắc cho phần thích hợp), sau đó chỉ cần kéo các công thức giống nhau trên nhiều dàn bài và có nhiều văn bản cụ thể cho các phần phụ của mỗi bài đăng được tạo ra.

Kinh nghiệm của tôi là điều này giúp bạn tránh xa các giới hạn mã thông báo và ngay cả lời nhắc dành cho người đi bộ như ở trên kết hợp với việc ChatGPT tạo dàn bài sẽ tạo ra nội dung tốt hơn so với việc bạn yêu cầu công cụ “viết một bài đăng trên blog”.

Ngoài ra, bạn có thể cải thiện hơn nữa chất lượng nội dung bằng cách thực hiện những việc như:

 • Yêu cầu nó bao gồm các cụm từ cụ thể (vì bạn muốn chúng trên trang hoặc bạn muốn thêm liên kết nội bộ cho cụm từ đó).
 • Cung cấp số liệu thống kê hoặc trích dẫn để đưa vào các phần cụ thể của bài đăng. (Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn có một chủ đề yêu cầu chiến thuật và số liệu thống kê cập nhật, vì GPT-3 không được đào tạo về dữ liệu gần đây.)

Tinh chỉnh lời nhắc của bạn để tạo ra âm thanh và định dạng bạn muốn (sớm nói thêm về điều này).

Và, như mọi khi, lớp chỉnh sửa của con người.

Related Posts

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00