Home » Bằng sáng chế của Google để sửa đổi kết quả dựa trên xếp hạng chung
Bằng sáng chế trên google

Bằng sáng chế của Google để sửa đổi kết quả dựa trên xếp hạng chung

by Meta

Bill Slawski gần đây đã kêu gọi sự chú ý đến bằng sáng chế mô tả cách áp dụng xếp hạng chung cho nội dung như một phần của quy trình sửa đổi kết quả tìm kiếm. Bằng sáng chế áp dụng cho kết quả tìm kiếm, nội dung phương tiện, sách, trang web và trò chơi và mô tả cách hiển thị kết quả tìm kiếm đã sửa đổi trong đó một số kết quả bị chặn hiển thị.

Bằng sáng chế đề cập đến cụm từ “kết quả tìm kiếm” 95 lần và cụm từ “kết quả tìm kiếm” 40 lần.

Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến tìm kiếm, thì bằng sáng chế này có thể được quan tâm, đặc biệt nếu hoạt động tìm kiếm của bạn bao gồm văn bản, video, âm thanh và các dạng phương tiện khác.

1. Báo trước về Bằng sáng chế của Google

Google nộp nhiều bằng sáng chế nhưng hiếm khi xác nhận liệu thuật toán được mô tả trong bằng sáng chế có được sử dụng trong kết quả tìm kiếm hay không.

Tại thời điểm này, không ai biết liệu các thuật toán được mô tả trong bằng sáng chế này hiện đang được sử dụng hay sẽ được sử dụng.

>> Tham khảo: Top 3 công cụ hỗ trợ tối ưu hóa nội dung.

2. Cách hiểu Bằng sáng chế này

Để hiểu bất kỳ bằng sáng chế (hoặc bài nghiên cứu) nào, bạn nên bắt đầu đọc từ đầu tài liệu. Phần đầu của tài liệu là nơi nó cho bạn biết nội dung của bằng sáng chế.

Những người lướt qua bằng sáng chế để tìm “các phần thú vị” có xu hướng hiểu nhầm nội dung của bằng sáng chế vì họ không biết bối cảnh của các “phần thú vị” đó.

Vì vậy, nếu chúng ta bắt đầu từ đầu tài liệu, thì phần tóm tắt bằng sáng chế sẽ cho chúng ta biết bằng sáng chế có chức năng gì và nó hoạt động như thế nào.

>> Tham khảo: Instagram được bổ sung tính năng gây quỹ.

3. Vấn đề mà Bằng sáng chế giải quyết

Phần của bằng sáng chế có tiêu đề, Bối cảnh, cho chúng ta biết vấn đề mà bằng sáng chế này giải quyết.

Nó nói rằng người dùng quan tâm đến việc truy cập nội dung từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng vấn đề với việc nhận được nội dung đó là các hệ thống xếp hạng khác nhau được áp dụng ở mỗi quốc gia.

Đây là những gì vấn đề mà bằng sáng chế cho biết nó giải quyết:

“Người dùng quan tâm đến việc truy cập nội dung (ví dụ: chương trình truyền hình, phim, sách, video, nhạc, tin bài, trang web, v.v.) có nguồn gốc từ nhiều quốc gia, khu vực hoặc các nhóm khác nhau.

Mỗi quốc gia, khu vực hoặc nhóm có thể sử dụng một hệ thống xếp hạng khác nhau được sử dụng để chỉ ra nội dung có chứa tài liệu (ví dụ: bạo lực, khiêu dâm, v.v.) hoặc có thể không phù hợp với các lứa tuổi cụ thể.

Tuy nhiên, có thể khó hiểu hệ thống xếp hạng của các quốc gia khác nhau để lọc nội dung.

Theo đó, chúng tôi mong muốn cung cấp các phương pháp, hệ thống và phương tiện mới để trình bày nội dung dựa trên xếp hạng nội dung chung. ”

>> Tham khảo: Thông tin Doanh nghiệp được cập nhật tự động.

4. Bằng sáng chế có tác dụng gì

Phần tóm tắt ở đầu bằng sáng chế liệt kê nhiều điều mà sáng chế được mô tả trong bằng sáng chế.

Nó bắt đầu bằng cách nói rằng đó là một cách để trình bày nội dung dựa trên xếp hạng chung.

“Các phương pháp, hệ thống và phương tiện để trình bày nội dung dựa trên xếp hạng chung được cung cấp.”

5. Xếp hạng chung

Một trong những tính năng nổi bật của bằng sáng chế này là cách nó lấy xếp hạng bản địa hóa, xếp hạng từ các quốc gia khác nhau và sau đó chuyển đổi chúng thành những gì Google gọi là “xếp hạng chung”.

Xếp hạng chung là một hệ thống xếp hạng được tiêu chuẩn hóa mà một thuật toán có thể sử dụng để xếp hạng và hiển thị nội dung mà người dùng yêu cầu.

Bằng cách này, thuật toán có thể áp dụng tiêu chuẩn xếp hạng bất kể người dùng đang ở quốc gia nào.

Trong mô tả bên dưới, bằng sáng chế sử dụng tên “Quy trình 700” để đại diện cho thuật toán.

Bằng sáng chế nêu rõ:

“Quy trình 700 có thể chuyển đổi xếp hạng nội dung được liên kết với kết quả tìm kiếm đã nhận thành xếp hạng nội dung chung….

Ví dụ cụ thể, trong trường hợp xếp hạng nội dung theo quốc gia cụ thể là xếp hạng nội dung của Hoa Kỳ là “TV-G”, quy trình 700 có thể xác định rằng xếp hạng nội dung chung là “phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Quy trình 700 có thể sử dụng bất kỳ thông tin và / hoặc (các) kỹ thuật phù hợp nào để chuyển đổi xếp hạng nội dung theo quốc gia cụ thể thành xếp hạng nội dung chung. ”

6. Quá trình hoạt động như thế nào

Tiếp theo, nó tiếp tục liệt kê những thứ khác nhau mà phát minh này thực hiện.

Phần này thú vị vì nó cung cấp thông tin cơ bản để hiểu nó làm gì và làm như thế nào.

Tôi đã định dạng lại mô tả để dễ hiểu hơn.

Đây là cách nó giải thích những gì bằng sáng chế thực hiện:

“Trong một số triển khai, phương pháp này bao gồm:

nhận kết quả tìm kiếm;

xác định xếp hạng nội dung theo quốc gia cụ thể được liên kết với kết quả tìm kiếm;

chuyển đổi xếp hạng nội dung theo quốc gia cụ thể thành xếp hạng nội dung chung được liên kết với kết quả tìm kiếm;

xác định rằng ít nhất một kết quả tìm kiếm sẽ bị chặn dựa trên xếp hạng nội dung chung và hạn chế xếp hạng nội dung chung do người dùng chọn;

để đáp lại việc xác định rằng một kết quả tìm kiếm sẽ bị chặn, xóa kết quả tìm kiếm khỏi kết quả tìm kiếm để tạo kết quả tìm kiếm được sửa đổi;

khiến các kết quả tìm kiếm đã sửa đổi được hiển thị;

nhận được một lựa chọn nội dung từ các kết quả tìm kiếm được trình bày;

xác định xếp hạng nội dung theo quốc gia cụ thể được liên kết với nội dung đã chọn;

chuyển đổi xếp hạng nội dung theo quốc gia cụ thể thành xếp hạng nội dung chung;

xác định rằng nội dung đã chọn không bị chặn dựa trên xếp hạng nội dung chung và hạn chế xếp hạng nội dung chung do người dùng chọn; và khiến nội dung đã chọn được trình bày. ”

Có 21 điều được liệt kê mà phát minh này làm được.

Đây là phiên bản được trình bày lại (và được định dạng lại) của mô tả ở trên được tìm thấy trong phần của bằng sáng chế có tên là Tuyên bố.

Trong số 21 yêu cầu được cấp bằng sáng chế, đây là yêu cầu đầu tiên:

“Phương pháp trình bày nội dung dựa trên xếp hạng nội dung chung, phương pháp bao gồm:

nhận một hoặc nhiều kết quả tìm kiếm tương ứng với một truy vấn tìm kiếm;

xác định xếp hạng nội dung theo vị trí cụ thể được liên kết với một hoặc nhiều kết quả tìm kiếm đã nhận;

chuyển đổi, sử dụng bộ xử lý phần cứng, xếp hạng nội dung theo vị trí cụ thể thành xếp hạng nội dung chung được liên kết với một hoặc nhiều kết quả tìm kiếm bằng cách truyền một chỉ báo về xếp hạng nội dung theo vị trí cụ thể đến máy chủ và nhận xếp hạng nội dung chung từ máy chủ ;

xác định rằng ít nhất một kết quả tìm kiếm sẽ bị chặn dựa trên xếp hạng nội dung chung được liên kết với một hoặc nhiều kết quả tìm kiếm và hạn chế xếp hạng nội dung chung do người dùng chọn;

để đáp lại việc xác định rằng ít nhất một kết quả tìm kiếm sẽ bị chặn, xóa ít nhất một kết quả tìm kiếm khỏi một hoặc nhiều kết quả tìm kiếm để tạo ra các kết quả tìm kiếm được sửa đổi; và làm cho các kết quả tìm kiếm được sửa đổi được hiển thị. ”

20 yêu cầu khác đi sâu vào chi tiết về cách thực hiện yêu cầu đầu tiên, như yêu cầu số 8:

“Hệ thống trình bày nội dung dựa trên xếp hạng nội dung chung chung…”

7. Quá trình xảy ra ở đâu

Bằng sáng chế mô tả các thiết bị mà người dùng sẽ sử dụng khi truy xuất nội dung được xếp hạng theo xếp hạng.

Điều này rất quan trọng vì nó cho chúng ta biết bối cảnh của xếp hạng và thứ hạng là gì.

Bối cảnh là truy cập nội dung thông qua thiết bị di động, thiết bị máy tính để bàn, nhưng cũng thông qua các thiết bị như TV.

Đây là những gì bằng sáng chế cho biết là các ví dụ về thiết bị của người dùng nơi nội dung được xếp hạng xếp hạng sẽ được hiển thị:

“Thiết bị người dùng… có thể bao gồm bất kỳ một hoặc nhiều thiết bị người dùng nào thích hợp để nhận và / hoặc trình bày nội dung.

Ví dụ: trong một số triển khai, thiết bị người dùng… có thể bao gồm thiết bị di động, chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, phương tiện (ví dụ: ô tô, thuyền, máy bay hoặc bất kỳ phương tiện thích hợp nào khác) hệ thống, trình phát đa phương tiện di động hoặc bất kỳ thiết bị di động phù hợp nào khác.

Ví dụ khác, trong một số triển khai, thiết bị người dùng… có thể bao gồm các thiết bị không phải thiết bị di động như máy tính để bàn, hộp giải mã tín hiệu số, TV, trình phát phương tiện truyền trực tuyến, bảng điều khiển trò chơi hoặc bất kỳ thiết bị không di động phù hợp nào khác. ”

8. Các loại nội dung được đánh giá và xếp hạng

Bằng sáng chế mô tả các loại nội dung được xếp hạng và nó dường như bao gồm hầu hết mọi loại nội dung có tại thời điểm này.

Bằng sáng chế mô tả một quá trình tiếp nhận nội dung và sau đó xếp hạng nội dung đó. Nội dung được nhận và đánh giá có thể là kết quả tìm kiếm, trang web, phim và thậm chí là sách.

Đây là những gì nó nói:

“Trong một số cách triển khai, các cơ chế được mô tả ở đây có thể nhận nội dung (ví dụ: kết quả tìm kiếm, nội dung phương tiện, sách, trang Web và / hoặc bất kỳ nội dung phù hợp nào khác) từ các quốc gia, vị trí và / hoặc nhóm khác nhau và có thể chuyển đổi một xếp hạng nội dung được liên kết với nội dung thành xếp hạng nội dung chung. ”

Tiếp theo, nó mô tả việc sử dụng xếp hạng nội dung do người dùng chọn để xếp hạng nội dung. Ví dụ: nếu ai đó đang sử dụng điện thoại của họ và họ muốn thứ gì đó an toàn cho trẻ em.

Bằng sáng chế mô tả quy trình:

“Trong một số triển khai, cơ chế có thể xác định giới hạn xếp hạng nội dung chung do người dùng chọn và có thể xác định xem nội dung đã nhận có bị chặn hay không dựa trên giới hạn xếp hạng nội dung chung do người dùng chọn và xếp hạng nội dung chung tương ứng với nội dung đã nhận.

Trong một số cách triển khai, để xác định rằng nội dung không bị chặn, các cơ chế có thể khiến nội dung được hiển thị trên thiết bị của người dùng ”.

>> Tham khảo: Tìm kiếm của Google cho phép xóa thông tin nhận dạng cá nhân.

9. Bài học rút ra về kết quả tìm kiếm được sửa đổi

Một điều chưa được nhiều người hiểu là có nhiều cách để xếp hạng kết quả tìm kiếm và những chức năng xếp hạng đó không phải lúc nào cũng xảy ra trong công cụ xếp hạng nơi các yếu tố xếp hạng truyền thống như liên kết, v.v. xảy ra.

Đây là tình huống người dùng hỏi một truy vấn và Google xếp hạng kết quả và sau đó thuật toán sửa đổi kết quả tìm kiếm và hiển thị kết quả tìm kiếm đã sửa đổi.

Cụm từ “kết quả tìm kiếm được sửa đổi” được lặp lại hai mươi lần trong bằng sáng chế này.

“… Xóa ít nhất một kết quả tìm kiếm khỏi một hoặc nhiều kết quả tìm kiếm để tạo kết quả tìm kiếm được sửa đổi; và làm cho các kết quả tìm kiếm được sửa đổi được hiển thị. ”

Đây là điều cần lưu ý khi phân tích kết quả tìm kiếm và cố gắng hiểu tại sao một thứ gì đó được xếp hạng. Không phải lúc nào cũng vì “yếu tố xếp hạng” vì có nhiều quy trình liên quan đến xếp hạng khác đang diễn ra.

Related Posts

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00